Doğru Analiz ve Derleme İşletmenizi Başarıya Ulaştırır

Veri analizi, firmaların karar alma süreçlerini destekleyen, işletme ve satış açısından yararlı olabilecek sonuçlara ulaşabilmeyi sağlayan bir modelleme sürecidir. Business intelligence ve data mining’in temel bileşenleri arasında yer alan veri analizi, projeler için yapılması düşünülen yatırımların ve diğer kritik kararların doğru bir şekilde alınabilmesi için etkili bir araç olarak tercih edilir. Şirketlerin elde edilen verileri değerlendirme ve karar alma mekanizmalarını güçlendirebilmeleri açısından veri analizi yöntemi son derece yararlıdır.

CRO yani Conversion Rate Optimization (Dönüşüm Oranı Optimizasyonu) veri analizi hizmetimizin bir parçasıdır. Burada web siteniz veya mobil uygulamanız detaylıca incelendikten ve analizlendikten sonra gerekli optimize araçları ile (Google Optimize, Optimizely) CRO çalışmaları yapılır ve dönüşüm oranlarınızın arttırılması hedeflenir.

Veri Analizi Hizmeti
nedir?

Veri Analizi Hizmetleri İşletmeler için Neden Gereklidir?

Veri analizi firmaların üretimden satışa tüm verilerinin değerlendirildiği bir yöntem olarak kullanılır. Çok sayıda kaynaktan elde edilen veriler, firmalar için önemli olan kararların verilmesi için öngörü kazanmayı kolaylaştırır. Veri yönetimi çözümlerini ve veri analizini kullanan Customer Relationship Management (CRM) çözümlerini bir arada kullanmayı tercih eden şirketler, verilere dayalı bir şekilde karar alma mekanizmalarını destekler. Bu sayede alınan yatırım ve büyüme ya da küçülme gibi kararların işletmenin geleceği için olumlu sonuçlanmasına katkıda bulunabilirler.

Veri analizi hizmetleri, firmanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm verileri sistematik ve doğru bir şekilde takip edebilmenize imkan tanır. Veri analizinin gerçekleşebilmesi için veri ölçüm altyapısını oluşturmak ve problem tespitinde bulunmak gibi birçok farklı konuda sizlere önemli bir destek sunan veri analizi hizmetlerinden yararlanarak, işletmeniz için etkili kararlar alabilirsiniz.

Veri analizi süreci öncesinde gereksinimlerinizin neler olduğunu belirlemek ve hedefler ortaya koymak, problemlerin çözümüne daha hızlı bir şekilde ulaşabilmenizi sağlar. Verilerin toplanması ve veri analizi adımlarının öncesinde bu değerlendirmelerin yapılması, uygulama aşamasının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gereklidir.

Hedefleri gerçekleştirmek, iş uygulamalarını iyileştirmek, verilere dayalı öngörülere sahip olmak doğru adımlar atmak için tek başına yeterli değildir. Veri analizinden yararlanmanın yanı sıra müşteri ilişkileri yönetimi hizmetinden de destek almak, elde edilen veriler ışığında müşteri etkileşimlerini de dikkate alarak hareket edebilmeyi sağlar. Firmanız için veri analizi hizmetinden yararlanmayı düşünüyorsanız, müşteri ilişkileri yönetimi konusunda da bizden profesyonel destek alabilirsiniz.

İşletmelerin performanslarını optimize edebilmelerini kolaylaştıran veri analizi, elde edilen sonuçların iş modeline uygulanması ve müşteri eğilimlerinin tespit edilebilmesi gibi veri analitiklerine ulaşabilmenize olanak tanır. Veri analizi yöntemleri arasında birçok farklı seçenek vardır. Analiz edilecek veri miktarının her geçen gün artması, verilerin doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için uzman desteği gerektirebilir. Analizlerin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için sizler de veri analizi hizmetinden yardım alabilirsiniz.

Veri analizi yöntemleri arasında farklı alanlarda fayda sağlayabilecek birçok seçenek yer alır. Bu yöntemlerden biri olan betimsel analiz, müşteri deneyimleri veya potansiyel müşteri profili hakkında etkili sonuçlar elde edebilmeye yardımcı olur. Keşif analizi yöntemi, kullanılan veriler arasındaki ilişkileri ortaya koymak için tercih edilir. Doğrudan ya da dolaylı ilişkilerin etkili bir şekilde anlaşılabilmesi için değerlendirilebilir. Küçük miktarda veriden yola çıkarak geniş bir çerçeve kapsamında çıkarımlarda bulunabilmek için yararlanılan çıkarımsal analiz yöntemi, karar mekanizmalarının değerlendirebileceği veriler ortaya koyar. Tahmin analizi yöntemi ise elde edilen verilerin değişkenlik gösteren durumlarda da değerlendirilebilmesini mümkün kılar. İşletmeniz için hangi veri analizi yönteminin daha etkili çözümler sunabileceğini, veri analizi hizmetlerinden yararlanarak öğrenebilirsiniz.

Veri Analizi Hangi Süreçleri Kapsar?

Veri analizi söz konusu olduğu zaman firmalara veya sektörlere göre bazı ek adımlar ortaya çıkabilir. Fakat analiz süreçlerinde yararlanabileceğiniz temel adımlar da bulunur. Bunlar arasında ilk sırada amaç belirleme kısmı yer alır. Veri analizini yaparken elde edilecek olan veriler önceden ortaya çıkarılmalıdır. Analiz, bu veriler ışığında planlanabilir. Hedef belirleneceği zaman yaş, cinsiyet ve gelir düzeyi gibi farklı detaylar göz önünde bulundurulmalıdır.

Veri analizi hizmetlerindeki en önemli adımlardan birisi de veri toplama kısmıdır. Farklı kaynaklardan olabildiğince veri toplanması analizlerin daha doğru sonuçlar ortaya koymasını sağlar. Veri toplamak için birçok farklı yöntem kullanılır. Elde edilmiş verilerin analizlere uygun olmayan kısımlarının ve yanıltıcı olabilenlerinin önlenmesi de hizmetin bir parçasıdır.

Bu noktada veri analiz ekipleri ile çalışmanız son derece önemlidir. Veri analizi profesyonellik gerektiren bir iş olduğundan dolayı bu noktaya dikkat etmelisiniz. Veri analizi süreçlerinde işlemlerin mümkün olduğunca fazla tekrarlanması, verilerin tutarlılığının izlenebilir hale gelmesini sağlar. Böylelikle doğru sonuçlar elde edebilmeniz mümkün olur.

Dönüşüm oranı optimizasyonu ve veri yönetimi analytics kurulumu ile raporlamalarından yararlandığınız zaman doğru veriler ile hareket etmeye başlarsınız. Bu durum firmanıza büyük fayda sağlayabileceği gibi aynı zamanda yanlış verilerden dolayı zarar görmenizi de engeller. Hatalı veriye dayalı çalışmalardan dolayı doğabilecek sonuçlarda büyük zarara uğrayabileceğinizi unutmamalısınız.

Veri analizi hizmetlerinden en güncel şekilde yararlandığınız zaman firmanıza büyük katkı sağlayabilirsiniz. İleriye yönelik doğru kararlar alabilmenizi sağlayabilen dönüşüm oranı optimizasyonu çalışmaları ve veri analizi hizmetleri elde edilen veriler ile doğru stratejileri geliştirebilmenizi sağlar. Büyüme, satış ve yatırım gibi farklı konularda geleceğe yönelik adımlar atmaya başlayabilirsiniz.

Veri analizi hizmetleri sizlere müşteri memnuniyetinizi artırabilmek için katkı sağlar. Veri analizi sayesinde müşterilerinizden aldığınız geri bildirimleri daha doğru şekilde değerlendirebilirsiniz. Böylelikle müşteri memnuniyetini etkili şekilde sağlayabilirsiniz. Müşteri memnuniyetinin artması ise sizlere yüksek gelir imkanı ve kurumsal prestij olarak geri döner.

Veri analizi hizmetlerinden yararlanan firmalar rakipleri karşısında daima bir adım önde olabilme imkanı elde edebilirler. Üretim sahalarından elde edilen veriler sayesinde sorunların tespit edilmesi ve iyileştirilmesi de veri analizi hizmetleri sayesinde mümkün hale gelir. Üretimdeki kayıplar en aza indirilirken stratejik kararlar için doğru adımlar atılmaya başlanır.

Bu hizmetimizle ilgili bazı blog içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Neden Joykek?

Yenilikçi
Yenilikleri ve güncellemeleri takip ederek markanıza uygun reklam modellerini sizlere sunuyoruz.
Profesyonel
Alanında uzman ekip ve tutkulu liderler ile işimizi en iyi şekilde teslim etmeye odaklanıyor ve mutlu müşteriler biriktiriyoruz.
Eylem Odaklı
Stratejik düşüncelerimizi teste tabi tutuyoruz. Başarıları ölçmek için akıllı hedefler ve ölçümler kullanıyoruz.
Neden Joykek?